PILNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Powołując się na 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr. 6, poz. 69 z późn. zm.), za zgodą organu prowadzącego utrzymuję zawieszenie zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi oraz w Oddziałach Przedszkolnych Akademii Przedszkolaka
Uzasadnienie:
- podjęta decyzja przez Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły o przeprowadzeniu badań dań w kierunku COVID-19 dla nauczycieli i opiekunów zatrudnionych w samorządowych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach oraz klasach I – III i VIII  w samorządowych szkołach podstawowych
- utrzymujący się wysoki poziom zachorowań i zgonów w Polsce, nie wykazujący tendencji spadkowej,
- zastosowanie większości zaleceń zaostrzonego reżimu sanitarnego staję się niemożliwe do wykonania w przypadku małych dzieci,
- obawa przed masowym zachorowaniem,
- obawa przed wzięciem odpowiedzialności za drowie i życie dzieci, pracowników i rodziców.