Prauziński

Pamiętamy o Powstańcach – POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

Powstanie Wielkopolskie było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko niemieckim zaborcom. Polacy domagali się powrotu ziem zaboru pruskiego do Polski, która rozpoczynała swój niepodległy byt.

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 w Poznaniu. Niemałą rolę odegrała postać Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy przybył 26 grudnia do Poznania, owacyjnie witany wygłosił przemówienie do swoich rodaków licznie zgromadzonych przed hotelem Bazar. Nazajutrz, 27 grudnia, swoją paradę wojskową urządzili Niemcy – zrywano polskie i koalicyjne flagi, napadano na polskie instytucje – doszło do zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.

Walki o Poznań zakończyły się 6 stycznia przejęciem stacji lotniczej na Ławicy. Zdobyto największy łup wojenny w tysiącletniej historii polskiego oręża (sprzęt lotniczy o wartości 160–200 milionów marek, w tym ponad 300 samolotów. Dowódcy Powstania  przekazali wkrótce hasło dla prowincji: „Nie należy dłużej czekać!”. Dzięki temu walki szybko rozprzestrzeniły się niemal na całą Wielkopolskę. Powstanie zakończyło się sukcesem. 16 lutego 1919 roku podpisano rozejm w Trewirze. W powstaniu brali udział również mieszkańcy Szamotuł i okolic.

Na temat przygotowań do Powstania na terenie Szamotuł możemy przeczytać na stronie Szamotuły Nasze Miasto – wywiad Magdy Prętkiej z dr Piotrem Grzelczakiem – historykiem, pracownikiem Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu, mieszkańcem Szamotuł:

https://szamotuly.naszemiasto.pl/czym-byla-szamotulska-siedemnastka-rzecz-o-powstaniu/ar/c1-4928970

W Szkole Podstawowej nr 2, jeszcze przed świętami, w klasach i na korytarzu pojawiły się gazetki i wystawy przypominające wydarzenia sprzed ponad stu lat. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli historii poznawali fakty dotyczące powstania i wykonali plakaty poświęcone powstańcom. Śpiewali też pieśni patriotyczne biorąc udział w organizowanym przez szkołę IX Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznej. W dniu 9 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z panią Anną Meisnerowską, która opowiedziała o walce i życiu rodzinnym swego dziadka ppłka Franciszka Rataja – uczestnika trzech powstań narodowych, w tym Powstania Wielkopolskiego i trzech wojen. Udostępnione przez nią  pamiątki rodzinne i zdjęcia złożyły się na wystawę zatytułowaną: „Wierny Bogu, Ojczyźnie, Rodzinie”, prezentującą człowieka – patriotę, którego życie było podporządkowane walce o niepodległość ojczyzny.

W poniedziałek, 27 grudnia, 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Sławomir Dyzert oraz reprezentanci uczniów uczcili biorąc udział w uroczystościach  przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Szamotułach, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze na cześć bohaterów narodowych. Chwała i cześć BOHATEROM!