matma

Ósmoklasiści przygotowują się do egzaminów – dodatkowe zajęcia podczas ferii

Uczniowie klas ósmych naszej szkoły w okresie ferii zimowych mieli możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach przygotowujących do egzaminu. Zajęcia zorganizowane w ramach projektu KLUCZ DO LEPSZEJ EDUKACJI prowadziła Elżbieta Kaszkowiak.

Celem kursu z matematyki, który odbył się w dniach 27, 28 i 29 stycznia, było utrwalenie wybranych zagadnień oraz uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach.

27 stycznia uczniowie liczyli zadania utrwalające działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

28 stycznia rozwiązywali zadania z prędkości, drogi i czasu.

29 stycznia zadania dotyczyły obliczeń procentowych.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem matematyki.

Życzymy sukcesów na egzaminach w kwietniu.

Elżbieta Kaszkowiak