Rekrutacja-2020-2021zm-695x475

Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do Akademii Przedszkolaka

Drodzy rodzice,

publikujemy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych dzieci na naszej stronie internetowej, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020r.

Rodzice dzieci nieprzyjętych mają możliwość złożenia wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w terminie do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Komisja przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Następnie w ciągu 7  dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  istnieje możliwość złożenia do dyrektora przedszkola odwołania  od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Dyrekcja rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Lista przyjętych i nieprzyjętych