LOGO SZKOŁY

Lista przyjętych do klas sportowych (IV i V)

I Lista przyjętych do klasy IV sportowej:
1. Kasienczar Lena
2. Kliwicka Julia
3. Dymek Gabriela

II Lista nieprzyjętych do klasy IV sportowej:
1. Stelmakh Konstanitn

III Lista przyjętych do klasy V sportowej:
1. Nowakowska Lena
2. Cygan Joanna
3. Giedwilas Franciszek
4. Brown George

W związku z brakiem odpowiedniej liczby kandydatów zgłoszonych do klasy VI o profilu: piłka siatkowa nabór zostaje odwołany.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.