To my-KRASNALE  GRUPA 0A

KRASNALE Z GRUPY OA POZNAJĄ ŚWIAT…

„Wszystkiego, co naprawdę muszę wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu.”(R. Fulghum)

 

Edukację przedszkolną traktuje się jako bardzo ważny etap w procesie edukacyjnym. Wiedza i umiejętności zdobyte w przedszkolu stanowią podstawę dalszego rozwoju uzdolnień i kształtowania czynności intelektualnych. Już Jan Amos Komeński pisał:

„Bo jakie początki, takie będzie wszystko.”

 

Dziecko w wieku przedszkolnym uczy się bardzo szybko, należy więc ten okres jak najlepiej wykorzystać. Niczym gąbka chłonie informacje ze świata zewnętrznego i próbuje poukładać je w całość obrazującą rzeczywistość, budując fundamenty dalszego, własnego rozwoju.

 

„Wszystko, co w człowieku najlepsze, budowane jest od fundamentów.”

 

W naszych oddziałach zerowych, obok podstawowej opieki, dzieci w formie zabawy i relaksu zdobywają wiele nowych wiadomości, rozwijają swoje zainteresowania w zakresie wielu sfer rozwojowych: mowy, myślenia, pojęć matematycznych, ciekawych zajęć przyrodniczo-badawczych, zabaw ruchowych, plastyki, tańca oraz muzyki.

 

Główną formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest zabawa. To najatrakcyjniejsza i najskuteczniejsza forma oddziaływania, w której dziecko najpełniej przeżywa teraźniejszość-samodzielnie działając. Tej drogi uczenia się małego dziecka, która wiedzie przez zabawę, nigdy żadna inna droga nie zastąpi. To czynność podejmowana przez dziecko dla przyjemności. Skoro zabawa jest dla dziecka przyjemnością, to również nauka poprzez zabawę. Uczenie jest najbardziej efektywne, gdy wywołuje radość i chęć działania.

Pamiętajmy:

„Czym dziecko żyje, tego się nauczy.”

                                                                                                        Ewa Baraniak