bobr3aaaa

Konkurs plasytyczny: „Rola bobra w środowisku”

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu i Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego serdecznie zapraszają dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. „Rola bobra w środowisku”. Konkurs skierowany do dzieci szkół podstawowych jest podzielony na dwie kategorie wiekowe: uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VI. Jeden uczeń może przesłać na adres Regionalnej Dyrekcji nie więcej niż jedną pracę plastyczną, w terminie do 11 października 2013 r. (decyduje data stempla pocztowego), w kopercie z dopiskiem: „Konkurs plastyczny – rola bobra w środowisku”.

Konkurs ma za zadanie uwrażliwić najmłodszych na piękno przyrody, ukazywać rolę bobrów w środowisku i  jednocześnie sygnalizuje konieczność ich ochrony.

Zachęcamy do udziału. Dla laureatów organizatorzy przewidzieli ciekawe nagrody rzeczowe.

Więcej o konkursie: TUTAJ.

 Image