tarcza SP2

Komunikat w sprawie zajęć świetlicowych podczas zdalnego nauczania

Szanowni Państwo!

Zgodnie z komunikatem Premiera oraz MEN szkoły podstawowe od 9 listopada zwieszają realizację wszystkich zajęć stacjonarnych w klasach od I do VIII. Jedynym wyjątkiem jest ograniczone funkcjonowanie świetlicy szkolnej – wyłącznie dla dzieci, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z covid-19. 

Rozumieć przez to należy dzieci, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje w:
- służbach medycznych,
- służbach sanitarnych,
- służbach mundurowych,
- w urzędach administracji państwowej lub samorządowej.

W związku z powyższym szkoła uruchomi świetlicę szkolną, w której będą sprawowane funkcje opiekuńczo – wychowawcze.

Świetlica działać będzie w budynku przy ul. Piotra Skargi 2 (wejście główne- od strony szpitala) w godz. od 6:30 do 16.00.

Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy na okres nauczania zdalnego jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wniosku:

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej na czas nauczania zdalnego (Pobierz),

który jest również do poprania na stronie szkoły: sp2szamotuly.pl  w zakładce: Dokumenty.

Wniosek należy złożyć drogą mailową na adres: sp2szamotuly@wp.pl

Z poważaniem

Zastępca p.o.Dyrektor Szkoły
Sławomir Dyzert