Rekrutacja-2020-2021zm-695x475

KOMUNIKAT- REKRUTACJA do klasy I

Wyniki rekrutacji do klasy I będą wywieszone w szkole oraz dostępne na stronie internetowej szkoły http://sp2szamotuly.pl/ ( zakładka: Aktualności)- wg nowych wytycznych- Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2020r.

Informację można również uzyskać telefonicznie 61 29 21 443 w godzinach od 8:00 do 14:00.

Terminy:

16 kwietnia o godz. 13:00- wywieszenie i umieszczenie na stronie internetowej szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do klasy I

16-20 kwietnia- złożenie przez rodziców oświadczenia potwierdzenia woli, dotyczące kandydatów zakwalifikowanych.

Dokument można pobrać w budynku szkoły przy ulicy Kapłańskiej 18 ( wejście od strony sekretariatu) w godzinach 8:00- 14:00 lub ze strony szkoły:

http://sp2szamotuly.pl/dokumenty-2/rekrutacja-do-oddzialu-przedszkolnego/

i dostarczyć osobiście do skrzynki w budynku przy ul. Kapłańskiej 18, bądź drogą elektroniczną na adres szkoły

sp2szamotuly@wp.pl  z dopiskiem Potwierdzenie woli – klasa I

21 kwietnia o godzinie 13:00 zostaną wywieszone i umieszczone na stronie internetowej szkoły listy dzieci przyjętych do klasy I.

 

Wykaz kandydatów do klasy I (Pobierz)