20230222_151759_0000

Komunikat dotyczący składania wniosków o przyjecie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Zgodnie z zarządzeniem nr 866/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły  z dnia 20 lutego 2023 r. rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2
z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej w Szamotułach na rok szkolny 2023/2024 trwać będzie od dnia 27.02.2023 r. do 17.03.2023 r. – zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dostępny jest na stronie internetowej
w zakładce DOKUMENTY- REKRUTACJA lub w korytarzu głównym wejścia do szkoły w wersji papierowej.

Osoby zamierzające wziąć udział w rekrutacji dziecka do oddziałów przedszkolnych, mogą składać kompletne wnioski wraz z załącznikami za pomocą:

- poczty elektronicznej: sp2szamotuly@wp.pl

(W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów
w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło. Podanie tego hasła – drogą telefoniczną pod numerem 61 29 21 443 w godzinach 8:00-14:00. O odebraniu i odczytaniu wiadomości przez dyrektora szkoły zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.)

- osobiście w wersji papierowej można złożyć wniosek do wyznaczonego pojemnika w korytarzu głównym wejścia do szkoły lub do skrzynki na listy w godzinach od 8:00 do 14:00 – ul. Kapłańska 18;

- drogą listowną na adres:

 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi

im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

ul. Kapłańska 18

64-500 Szamotuły

Z dopiskiem: REKRUTACJA do ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego złożony niekompletny lub po terminie nie będzie rozpatrywany.

 

Z poważaniem

Dyrektor Szkoły

Sławomir Dyzert

REKRUTACJA W SKTÓCIE