mikolajem2

I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem 2015

W miesiącu grudniu rozpoczynamy akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem 2015”. Zapraszam wszystkich rodziców, nauczycieli, uczniów oraz całą społeczność szkolną do zaangażowania się w projekt. Szczegółowe informacje można uzyskać u wychowawców oraz u koordynatora akcji –Adrianny Kiony. Informacje dotyczące akcji zamieszczone zostaną również na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

W ramach w/w akcji zorganizowane zostaną w szkole następujące konkursy:

1)Konkurs „Mikołajki 2015 – Najładniejsza ozdoba świąteczna”- Regulamin (Pobierz)

Klasy I-III

Klasy IV-VI

2) Konkurs Języka Niemieckiego „Die schönste Weihnachtskarte” – Regulamin (Pobierz)

Klasy IV-VI

3) Konkurs Języka Angielskiego „The most beautiful Christmas Card” – Regulamin (Pobierz)

Klasy IV-VI

4) Konkurs plastyczny „Mikołajki 2015 – Polskie Tradycje – Najwspanialsze Polskie Święta” – Regulamin (Pobierz)

Klasy I-III

Klasy IV-VI

5) Konkurs „Mikołajki 2015 – Najpiękniejsza sala lekcyjna” – Regulamin (Pobierz)

Klasy IV-VI

6) Konkurs religijny „Mikołajki 2015 – Najładniejsza szopka bożonarodzeniowa” – Regulamin (Pobierz)

Klasy I-III

Klasy IV-VI

 

Zapraszam wszystkich chętnych do zapoznania się z regulaminami w/w konkursów oraz do wzięcia w nich udziału.

Adrianna Kiona