240px-Olympic_flag.svg

I Dzień Wiosny w kolorach kontynentów

W piątek, 21 marca 2014 r. zajęcia będą skrócone. Po trzeciej lekcji odbędzie się Kolorowy I Dzień Wiosny. Weźmiemy udział w barwnym KOROWODZIE – przejdziemy ulicami miasta wznosząc okrzyki i tańcząc na cześć budzącej się do życia przyrody. W ten sposób będziemy manifestować jedność wszystkich narodów świata. Wychowawcy klas wylosowali nazwę kontynentu, który będą reprezentować ich podopieczni. Zadaniem uczniów każdej klasy jest przygotować:

  • okrzyk (związany z Kolorowym I Dniem Wiosny)
  • taniec (charakterystyczny dla wylosowanego kontynentu)
  • transparent (hasło promujące aktywność, życzliwość, tolerancję, idee olimpijskie, pokój itp.)
  • strój  (w kolorach wylosowanego kontynentu – zgodnie z powszechną interpretacją kolorów kół na fladze olimpijskiej; można się przebrać również za osobę lub reprezentanta grupy społecznej zamieszkującej dany kontynent)

Według powszechnej, choć błędnej interpretacji kolorów kół na fladze, poszczególne barwy oznaczają:

niebieski Europę
żółty Azję
czarny Afrykę
zielony Australię
czerwony Amerykę

W rzeczywistości symbolem każdego z pięciu kontynentów są same okręgi, a sześć barw (pięć powyższych plus biała) to kolory, które pojawiają się w niemalże wszystkich flagach państw świata. Zatem pięć różnokolorowych przecinających się kół symbolizuje zarazem różnorodność, jak i jedność ludzi zamieszkujących Ziemię. Flagę olimpijską zaprojektował inicjator wskrzeszenia idei olimpijskiej, baron Pierre de Coubertin, na Kongresie Olimpijskim w Paryżu w 1914 roku.

M.T.
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_olimpijska