ity03

Finał akcji „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” już po raz trzeci

Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach kolejny raz ukończyła pracę nad realizacją wspólnego projektu „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”.  Realizacja projektu rozpoczęła się w październiku 2013 roku. Szkoła wzięła wówczas udział w akcji, zorganizowanej przez szamotulski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża „KAMPANIA WALKI Z GŁODEM”.

Głównym założeniem projektu było przybliżenie podopiecznym właściwego znaczenia hasła przewodniego akcji. Dlatego już od listopada członkowie SK PCK, którzy byli inicjatorami akcji oraz jednocześnie najprężniejszymi jego wykonawcami, poświęcili wiele godzin ze swojego wolnego czasu i po zakończonych lekcjach, charytatywnie wykonywali ozdoby świąteczne. Celem ich działań była pomoc materialna członkom wspólnoty szkolnej. Dzięki listopadowym i grudniowym działaniom, w szkole 12 grudnia zorganizowano Kiermasz Bożonarodzeniowy, podczas którego można było zobaczyć różnorodne, czasami bardzo wymyślne ozdoby bożonarodzeniowe. Dzięki charytatywnej pracy, kolejny raz, rodziny otrzymały pomoc materialną. W bieżącym roku organizatorzy przedsięwzięcia połączyli Kiermasz z wystawą najpiękniejszych prac konkursów świątecznych, przeprowadzonych w szkole w grudniu. Konkursy te związane były tematycznie ze świętami. Uczestnicy spotkania zobaczyć mogli przepiękne ozdoby świąteczne oraz kartki niemieckojęzyczne.Chcąc wprowadzić wspólnotę szkolną w nastrój przedświąteczny, przygotowano szereg konkursów o tematyce bożonarodzeniowej. Przeprowadzono konkursy przedmiotowe oraz szkolne, indywidualne i grupowe. Nie zrezygnowano również z tradycyjnego konkursu na najładniej przystrojoną salę lekcyjną. Dzięki tym wysiłkom wszystkie sale wprowadzały we wspaniały nastrój przedświąteczny.

W zrozumieniu sentencji akcji, pomogły również zaprezentowane zebranym prezentacje Power Point, przygotowane przez uczestników Konkursu informatycznego „Mikołajki 2013 – Czy tylko Mikołaj może być święty?”.Wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami i pracownikami placówki 20 grudnia 2013 roku zebrali się w Kinie Halszka, by zakończyć, podsumować oraz uczcić swoje wcześniejsze przedsięwzięcia. W dniu tym wszystkim uczniom klas I – VI ogłoszono wyniki wcześniej przeprowadzonych konkursów. Zebrani obejrzeli krótki występ świąteczny, przygotowany przez uczniów klas czwartych oraz szóstych. Na wspólnym spotkaniu przedświątecznym przeprowadzono również ostatni konkursy klasowy. Współzawodniczące ze sobą klasy, dzięki warunkom, jakim musieli sprostać, aby przystąpić do konkursów, spotęgowali jeszcze bardziej wspaniały nastrój bożonarodzeniowy. Uczniowie klas I – III przygotowali dla uczestników spotkania „Świąteczną Niespodziankę”. Podczas tego konkursu wykazali się wielką pomysłowością i kreatywnością. Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie tylko ucieszyli ucho słuchacza, ale również zadziwili wspaniałymi strojami i rekwizytami. Występ wzbudził zachwyt wśród zebranych. Cała akcja połączona była oczywiście ze zbiórką żywności.

Bardzo sympatycznym akcentem podsumowującym wysiłek wszystkich uczestników w/w działań było wspólne odśpiewanie piosenek świątecznych oraz obdarowanie losowo wybranych młodych uczestników paczkami świątecznymi.Podsumowując przebieg akcji należy podkreślić, że przebiegła ona tylko dzięki poparciu Dyrektora placówki, współpracy nauczycieli i pracowników szkoły oraz wsparciu Rady Rodziców oraz Dyrekcji Kina. Główny cel akcji, czyli wypracowanie u wychowanków chęci niesienia pomocy innym ludziom został na pewno zrealizowany. Oczywiści nie można poprzestać na tych działaniach i pamiętać o nich, planując pracę wychowawczą w kolejnym roku szkolnego. Przeprowadzenie tego rodzaju akcji jest również wspaniałym sposobem na integrację, nie tylko nauczycieli różnych poziomów nauczania, ale przede wszystkim na nawiązanie współpracy i wypracowanie więzi pomiędzy wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami, ich rodzicami oraz całą społecznością szkolną.

Koordynator akcji:
mgr Adrianna Kiona

 

ity01

ity02

ity03

ity04

ity05

ity06

ity07

ity08