egz2

Egzamin gimnazjalny w Szkole Podstawowej nr 2. Harmonogram

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Sportowymi w Szamotułach egzamin gimnazjalny zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi terminami tj. 10, 11, 12 kwietnia 2019 r.

Dokładny harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019 przedstawia się następująco:

10 kwietnia 2019 (środa) – egzamin gimnazjalny: część humanistyczna
9:00 – egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11:00 – egzamin z zakresu języka polskiego

11 kwietnia 2019 (czwartek) – egzamin gimnazjalny: część matematyczno-przyrodnicza
9:00 – egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych
11:00 – egzamin z zakresu matematyki

12 kwietnia 2019 (piątek) – egzamin gimnazjalny: język obcy nowożytny
9:00 – egzamin na poziomie podstawowym
11:00 – egzamin na poziomie rozszerzonym

Uczniom życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!
Małgorzata Jagiełłowicz
Dyrektor SP2