IMG_0559

Dzień Ziemi w grupie 0b

Najmłodsze dzieci w naszej szkole bardzo dużo rozmawiały o sprawach dotyczących Ziemi i jej problemów ekologicznych. W formie plakatu wyraziły swój protest przeciwko zanieczyszczaniu powietrza, gleby, wody i terenów zielonych. Uczyły się jak należy dbać o najbliższe środowisko, aby nasza planeta była „zadowolona” i „uśmiechnięta”.