bezp_szkolaaa

Dwójka w Ogólnopolskim Konkursie „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”

W roku szkolnym 2013/14 SP2 przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”, którego organizatorem jest Fundacja Państwo Obywatelskie. W okresie od 10 października do 30 kwietnia mają zostać wykonane zadania przewidziane regulaminem konkursu.

Jego celem jest spopularyzowanie wśród uczniów naszej szkoły zasad funkcjonowania państwa, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, w tym ucznia – obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, obyczajach,solidaryzmu społecznego.

Konkurs ma służyć podniesieni poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. Pieczę nad realizacją zadań konkursów sprawuje Renata Paczkowska, która w ramach tego konkursu uczestniczy w kursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.

Koordynatorkami konkursu są również Violetta Rakowska i pedagog Joanna Elmiś. W zadania konkursowe, których jest dziesięć, zaangażowana zostanie cała społeczność szkolna.

 Renata Paczkowska
Violetta Rakowska

Regulamin konkursu: „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ” (Tutaj)