IMG_0928

Debata szkolna – mamy szkolny KODEKS 2.0

W poniedziałek 2 lutego 2015 roku w SP2 odbyła się szkolna debata, podczas której uczniowie klas IV – VI ostatecznie zatwierdzili SZKOLNY KODEKS 2.0 dotyczący posługiwania się technologią informacyjno – komunikacyjną. Reprezentanci klas wyrazili opinie szkolnej społeczności na temat siedmiu problemów zaproponowanych przez organizatorów programu Szkoła z Klasą 2.0.

To ważne wydarzenie odbyło się w auli. Aby podkreślić jego wagę, miejsce to zostało do debaty odpowiednio przystosowane. Ustawiono półkolu stoły, za którymi usiedli przedstawiciele klas oraz krzesła dla publiczności, która również miała prawo wyrażać swoje opinie. Uczestnikami dyskusji byli uczniowie, którzy wcześniej pracowali nad swoimi klasowymi kodeksami,  samorząd szkolny, nauczyciele oraz dyrektor szkoły Małgorzata Jagiełłowicz. Spośród szóstoklasistów został wybrany sekretarz – Krzysztof Jądrzyk, którego zadaniem było zapisywanie zatwierdzonych punktów szkolnego Kodeksu.

Debatę prowadziła  Maria Tomkowiak – koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0. Najpierw przypomniała, jaki jest cel spotkania. Po ustaleniu zasad debatowania uczniowie przystąpili do omówienia poszczególnych zagadnień związanych z TIK i zgłaszali swoje propozycje do kodeksu.

Wiele emocji wzbudziła kwestia pisania usprawiedliwień dzienniku elektronicznym. W trakcie wypowiedzi okazało się, że dzieci chętnie wyręczają rodziców w tym zakresie, ponieważ znają ich hasła. Konieczny zatem był zapis:8. Mamy dostęp do informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym i możemy je sprawdzać logując się na własne konto. Rodzice nie powinni udostępniać nam swojego hasła.” oraz „9. Rodzice mogą usprawiedliwiać nasze nieobecności za pomocą dziennika elektronicznego, ale powinni przestrzegać szkolnego regulaminu. Sami nie możemy pisać usprawiedliwień, nawet za ich zgodą.”

Podczas debaty uczniowie podjęli też wspólną decyzję, że zorganizują w szkole warsztaty dla dorosłych –  rodziców i dziadków, aby nauczyć ich korzystania z TIK. Zajęcia będą się odbywać pod okiem nauczycieli w pracowni komputerowej. W domach dzieci również będą wspierać swoich bliskich w posługiwaniu się smartfonem, tabletem, komputerem oraz internetem.

Poszczególne punkty Kodeksu zostały głośno odczytane i zaakceptowane przez zgromadzoną w auli społeczność. Przyjęta wersja robocza wymagała niewielkich poprawek i została dopracowana bezpośrednio po debacie. Poniżej prezentujemy ostateczną wersję naszego KODEKSU 2.0, która w trakcie kolejnych miesięcy będzie weryfikowana i w razie konieczności poprawiana.

KODEKS 2.0 – prezentacja (zobacz)

Korzystając z okazji Maria Tomkowiak poleciła  klika stron edukacyjnych, które warto odwiedzać. Zachęciła też uczniów, by przesyłali ciekawe informacje na stronę internetową. W ten sposób staną się jej współtwórcami. Są bowiem odpowiedzialni za wizerunek szkoły. Ta kwestia również znalazła odzwierciedlenie w naszym kodeksie.

Maria Tomkowiak

 O debacie szkolnej można również przeczytać informację na blogu: „Dwójka tika z klasą”

http://blogiceo.nq.pl/sp2szamotuly/

Możecie zamieścić tam swoje komentarze na temat debaty oraz innych działań naszej szkoły. Zachęcamy do komentowania!

A oto kilka rad, których należy przestrzegać pisząc komentarze w internecie:

http://slideplayer.pl/slide/831716/