P1100827

Bezpieczna droga do szkoły – projekt „Klucz do lepszej edukacji”

Uczniowie klasy IB realizują projekt „Klucz do lepszej edukacji”- uczą się poprzez doświadczanie.

W ramach tego projektu udali się na wycieczkę, której celem było przypomnienie zasad poruszania się po drodze. Po dokładnym omówieniu przepisów ruchu drogowego i nauki wierszyka o bezpieczeństwie udali się na najbliższe skrzyżowanie, gdzie przekazaną wiedzę mogli zastosować w praktyce. Po drodze dzieci wykazały się dużą znajomością znaków drogowych, przestrzegały zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na pasach i przy sygnalizacji świetlnej.

Pierwsza grupa odbyła wycieczkę do sadu  i na pole. Uczniowie mogli zaobserwować, jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią i poznać charakterystyczne cechy jesiennego krajobrazu w polu i sadzie.

Violetta Rakowska