mikolaj_2010a

Akcja „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!”

Zapraszamy wszystkich nauczycieli, uczniów i całą społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 w Szamotułach do wzięcia udziału w akcji: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem!”

 

CELE AKCJI:- współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym,

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka,
- rozbudzenie potrzeby niesienia pomocy innym,
- uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych,
- rozwijanie kreatywności uczniów i nauczycieli.HARMONOGRAM PRZEBIEGU AKCJI:

DZIAŁANIA POPRZEDZAJĄCE FINAŁ AKCJI:
PAŹDZIERNIK/GRUDZIEŃ 2013:

1. Udział uczniów SP 2 w Szamotułach w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża KAMPANIA WALKI Z GŁODEM, przeprowadzonej we współpracy z szamotulskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża oraz pod nadzorem członków SK PCK.     (Klasy 0 – VI)

2. „SZLACHETNA PACZUSZKA” (Klasy I-VI)
3. KONKURSY INDYWIDUALNE:
a) konkurs „ NAJŁADNIEJSZA OZDOBA ŚWIĄTECZNA” (KLASY IV-VI)*
b )konkurs „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” (KLASY I – III)*
c) konkurs języka niemieckiego „DIE SCHÖNSTE WEIHNACHTSKARTE” (Klasy VI – VI)*
5. KONKURSY KLASOWE:
A) Konkurs „MIKOŁAJKI 2013 – NAJPIĘKNIEJSZA SALA LEKCYJNA” (KLASY I – III)*(KLASY IV-VI)*
B) Konkurs „MIKOŁAJKI 2013 – Czy tylko MIKOŁAJ może być ŚWIĘTY?” (Klasy IV – VI)*
KLASA IV – konkurs plastyczny
KLASY V – VI – konkurs informatyczny6. KONKURSY KLASOWE rozstrzygnięte podczas finału akcji:
 Konkurs „MIKOŁAJKI 2013 – ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA” (KLASY I – III)*
* Regulaminy konkursów zamieszczone są poniżej*7. Akcja SK PCK „WEŹ KARTKĘ – POMÓŻ INNYM”
Członkowie Szkolnego Koła PCK, kontynuując swą działalność, własnoręcznie wykonują
kartki i ozdoby świąteczne, a następnie rozprowadzają je wśród społeczności lokalnej.
Dzięki zgromadzonym w ten sposób środkom, ufundowane zostaną słodycze, przybory
szkolne i zabawki dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej społeczności szkolnej.FINAŁ AKCJI/GRUDZIEŃ 2013:

1. Podsumowanie udziału uczniów SP 2 w Szamotułach w akcji Polskiego Czerwonego Krzyża KAMPANIA WALKI Z GŁODEM.

2. Podsumowanie w/w konkursów świątecznych, przeprowadzonych w szkole w miesiącu grudniu 2013.
3. Wyłonienie laureatów konkursu „MIKOŁAJKI 2013 – ŚWIĄTECZNA NIESPODZIANKA”.
4. Podsumowanie akcji SK PCK „WEŹ KARTKĘ – POMÓŻ INNYM”.
5. Występ klasy IVb i Va.
6. „Szlachetna Paczuszka”.
7. Zbiórka trwałych artykułów spożywczych, które przekazane zostaną osobom najbardziej potrzebującym z naszej społeczności szkolnej oraz osobom będącym pod opieką Polskiego Czerwonego Krzyża w Szamotułach (LOTERIA).
PODSUMOWANIE AKCJI /GRUDZIEŃ 2013 – STYCZEŃ 2014
Dokumenty do pobrania:
Adrianna Kiona