20240205_183558_0000

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zgodnie z zarządzeniem nr 1015/VIII/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły  z dnia 29 stycznia 2024 r. rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  z Oddziałami Sportowymi im. Marii Konopnickiej  w Szamotułach na rok szkolny 2024/2025 trwać będzie od dnia 26.02.2024 r. do 15.03.2024 r.– zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego dostępny jest na stronie internetowej

w zakładce Dokumenty – Rekrutacja lub w korytarzu głównym wejścia do szkoły w wersji papierowej.

Osoby zamierzające wziąć udział w rekrutacji dziecka do Oddziałów Przedszkolnych, mogą składać kompletne wnioski wraz z załącznikami za pomocą:

- poczty elektronicznej: sekretariat@sp2szamotuly.pl

(W celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych, zalecamy przesyłanie dokumentów  w postaci wiadomości szyfrowanej- zawierającej hasło. Podanie tego hasła – drogą telefoniczną pod numerem 61 29 21 443 w godzinach 8:00-14:00. O odebraniu  i odczytaniu wiadomości przez dyrektora szkoły zostaną Państwo poinformowani za pomocą zwrotnego e-maila.)

- osobiście w wersji papierowej można złożyć wniosek do wyznaczonego pojemnika  w korytarzu głównym wejścia do szkoły lub do skrzynki na listy w godzinach od 8:00 do 14:00 – ul. Kapłańska 18;

- drogą listowną na adres:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi

im. Marii Konopnickiej w Szamotułach

ul. Kapłańska 18

64-500 Szamotuły

Z dopiskiem: REKRUTACJA do Oddziałów Przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie do Oddziału Przedszkolnego złożony niekompletny lub po terminie nie będzie rozpatrywany.

 

Z poważaniem

p.o. Dyrektor Szkoły

Anna Sałajczyk

Potwierdzenie-woli

Wniosek-o-przyjęcie-dziecka-do-przedszkola

ZARZADZENIE-NR-1015VIII2024