Aąsasa

Piszemy wiersze i listy – szkolne konkursy literackie

W ramach obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, który jest częścią realizowanego przez naszą szkołę autorskiego projektu Bardzo Młody Patriota, zostały ogłoszone szkolne konkursy literackie pod wspólnym hasłem: „Pamiątki tamtych dni” .

W ramach przygotowania do konkursów uczniowie uczestniczyli w konferencji, podczas której zaproszeni goście zaprezentowali sylwetki wielu bohaterów Powstania Wielkopolskiego, obejrzeli wystawę poświęconą ppłk. Franciszkowi Ratajowi oraz wystawę malarstwa: „Danuta Krűger oczami Leona Prauzińskiego”. Gromadzili też informacje samodzielnie przeprowadzając wywiady z najstarszymi mieszkańcami Szamotuł i okolic.

Szkolny Konkurs Literacki na Wiersz 

ma na celu utrwalenie pamięci o bohaterach Powstania Wielkopolskiego. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych. Przedstawiając w poetyckiej formie wybraną postać historyczną, uczniowie dają wyraz swej świadomej postawy patriotycznej. Jury oceni dojrzałość i wrażliwość artystyczną autora.

Regulamin konkursu literackiego - wiersz poświęcony bohaterom walk o niepodległą ojczyznę (Pobierz)

 

Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego: „Weltfrieden” oraz Szkolny Konkurs Języka Angielskiego: „Peace”

polegają na napisaniu listu w języku niemieckim/angielskim do kolegi z innego kraju. Celem pracy jest pokonanie uprzedzeń związanych z historią. Listy nawiązując do Powstania Wielkopolskiego mają być wezwaniem do wolności. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz klas gimnazjalnych.

Rozstrzygnięto już  konkurs na list w języku niemieckim. Spośród prac, które wpłynęły na konkurs, nagrodzono: Adriana Galasa (VIIIB) i Maksymiliana Stefaniaka (VS). Gratulujemy! Ich prace zostaną przesłane do  szkół z zaprzyjaźnionego miasta Gross-Gerau w Niemczech.

Na prace  konkursowe czekamy do 8 listopada! Życzymy weny twórczej!

Maria Tomkowiak